aanvragers universiteitsfonds wageningen ufw university fund wageningen students researchers application grants scholarships

Informatie voor aanvragers

Binnen University Fund Wageningen (UFW) bestaan verschillende fondsen op naam die studenten en jonge onderzoekers aan Wageningen University & Research steunen. De meeste fondsen steunen activiteiten op een bepaald vakgebied met (reis)beurzen of gedeeltelijke studiebeurzen.