KLV-fonds

Het KLV-fonds richt zich op de financiële ondersteuning van eenmalige activiteiten en nieuwe initiatieven die alumni helpen hun kennis en kunde in de WUR domeinen te versterken. Op deze manier kunnen zij een gewaardeerde bijdrage leveren aan expertiseontwikkeling in onderwijs, onderzoek en beleidsvorming om belangrijke maatschappelijke vraagstukken te adresseren. Kenmerk van de initiatieven is dat deze aanvullend zijn op het reguliere alumnibeleid van de Wageningen Universiteit. Het KLV-fonds is opgericht uit het resterende vermogen van de voormalige Wageningse alumnivereniging KLV.

Criteria

Activiteiten die in aanmerking komen voor steun uit het KLV-fonds dienen bij te dragen aan ten minste een van de volgende subdoelen:

  • Het stimuleren/faciliteren van maatschappelijk debat en dialoog binnen het domein van Wageningen Universiteit.
  • Het ontwikkelen van nieuwe vormen van (toegang tot) netwerken van alumni.
  • Het ontwikkelen van nieuwe vormen voor actieve dialoog en samenwerking binnen dan wel tussen de domeinen van de Wageningen Universiteit en de Studiekringen en Netwerken.
  • Het ontwikkelen van nieuwe vormen van generieke loopbaanondersteuning aan alumni.
  • Daarnaast dient de activiteit of het initiatief eenmalig te zijn of zich in de opstartfase te bevinden. Het fonds biedt geen structurele ondersteuning van activiteiten of programma's.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Uw gegevens

Subsidiegegevens
Type subsidieaanvraag
Gegevens activiteit
i

dd-mm-jjjj

i

dd-mm-jjjj

Verplichte bijlagen