LEB Fonds - informatie voor aanvragers

Het LEB Fonds stimuleert milieuwetenschappen en ontwikkelingen in de landbouw door activiteiten van promovendi en jonge onderzoekers te financieren aan Wageningen University & Research.

Maximum subsidiebedrag
Voor elke activiteit geldt een maximaal subsidiebedrag. Kosten van personele lasten, kapitaalgoederen, reguliere reizen en normale publicatiekosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Een persoon kan tweemaal een subsidie krijgen, mits de subsidies in verschillende categorie├źn vallen.

Medefinanciering
Het fonds subsidieert in principe 50% van de totale kosten.

Gegevens aanvrager

Activiteit

Verplichte bijlagen

Akkoordverklaring en inhoudelijke toelichting door wetenschappelijk begeleider

Opmerkingen