Rivier stroomt door landbouwlandschap

LEB Travel Fund - informatie voor aanvragers

Wil je een wetenschappelijke bijeenkomst bezoeken, op studiereis gaan of een specifieke training volgen? Vraag financiële steun aan bij het LEB Travel Fund! Het LEB Travel Fund stimuleert ontwikkelingen in het onderzoek van Wageningen Universiteit & Research (WUR) door financiële steun te verlenen aan promovendi en jonge onderzoekers.

Maximum subsidiebedrag
Per activiteit is er een maximaal subsidiebedrag beschikbaar. Er wordt geen financiering verstrekt voor persoonlijke uitgaven, kosten van kapitaalgoederen, normale publicatiekosten en reguliere reiskosten.

Een persoon kan tweemaal een subsidie krijgen, mits de subsidies in verschillende categorieën vallen.

Medefinanciering
Het fonds subsidieert in principe 50% van de totale kosten.

Gegevens aanvrager

Activiteit

Verplichte bijlagen

Akkoordverklaring en inhoudelijke toelichting door wetenschappelijk begeleider

Opmerkingen