Mansholt Business Award voor duurzame ondernemers

De Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship (M-BASE) ter waarde van €25.000 wordt één maal per drie jaar toegekend aan een succesvolle ondernemer die op enthousiasmerende en duurzame wijze een onderneming leidt. Uitgangspunt zijn de richtlijnen van de economische samenwerkings- organisatie OESO voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarin wordt aangegeven wat van bedrijven wordt verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van MVO.

2018 is een bijzonder jaar voor de M-BASE er zijn namelijk in plaats van één, twee winnaars. De ondernemers achter Kromkommer en Kipster zijn op advies van de jury door het bestuur van University Fund Wageningen beide bekroond tot winnaars van de derde M-BASE 2018.

De winnende bedrijven worden geprezen om hun duurzame aanpak van voedselproductie en hun heldere boodschap als maatschappelijk verantwoorde onderneming. De prijswinnaars Chantal en Ruud dragen nieuwe benaderingen aan voor duurzame voedselproductie en geven hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

De prijs werd uitgereikt tijdens de Mansholtlezing van Wageningen University & Research in Brussel.

Definitie 'Duurzaam ondernemen'

Ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): de triple-P benadering (conform OESO richtlijnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Winnaars Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2018

Mansholt Business Award voor Chantal Engelen van Kromkommer en Ruud Zanders van Kipster

In 2018 is gekozen voor twee winnaars in plaats van één, om juist jonge opkomende bedrijven te stimuleren. Kromkommer en Kipster delen de geldprijs van 5.000 euro. Eerdere prijswinnaars zijn Jan Hadders (Dacom) en Simon Groot (East-West Seeds). Zij kregen de prijs voor hun aantoonbare en succesvolle resultaten in het leveren van een duurzame bijdrage met hun onderneming. Bekijk hieronder ook de foto's en lees de judicia van de jury.

KROMKOMMER - Gelijke rechten voor alle groente en fruit

Chantal Engelen, co-founder van Kromkommer, wordt door de jury geprezen om haar vernieuwende en aantrekkelijke aanpak om het grote publiek bewust te maken van voedselverspilling. Kromkommer promoot het gebruik van misvormde groenten en maakt daarmee ‘wat krom is het nieuwe recht’. Dit doen ze door samen te werken met de hele sector, op een positieve en inspirerende manier. Op die manier proberen zij te veranderen hoe de gehele keten denkt over kwaliteit. “Kromkommer gelooft dat kwaliteit zou moeten staan voor een vers, veilig en lekker product. Niet voor uiterlijke perfectie en uniformiteit. De natuur maakt tenslotte geen eenheidsworst.”, aldus Engelen.

Engelen was net op tijd in Brussel voor de prijsuitreiking, na een succesvolle guerrilla actie op de Dam. Hier plaatsten ze een container met 7000 kilo kromme, maar prima eetbare courgettes. “Dit is de hoeveelheid die één teler in drie dagen moet weggooien omdat ze niet mooi genoeg zijn voor de schappen van de supermarkt.”, weet Engelen. Als het aan haar ligt, is haar onderneming in de toekomst overbodig. “Als krom het nieuwe recht is en er geen groenten meer gered te hoeven worden, hebben wij onze missie bereikt.

KIPSTER - Het eerste klimaat neutrale ei ter wereld

Ruud Zanders, eigenaar van Kipster, krijgt de prijs toegekend om zijn veerkracht en aanpassingsvermogen als ondernemer. Met Kipster wil Zanders laten zien dat verantwoorde veehouderij wel degelijk mogelijk is, in de hele wereld. “We moeten onszelf daarbij wel dwingen met open vizier te kijken en vraagtekens durven zetten bij zaken die we als gewoon zijn gaan ervaren.”, vertelt hij. De dieren op de boerderij van Kipster worden gevoerd met uitsluitend reststromen, veelal van humane consumptie waarbij de directe competitie tussen mens en dier totaal vermeden wordt.

Met de kennis die Zanders tijdens zijn jeugd opdeed in de pluimveesector en later tijdens zijn studie aan Wageningen University, zette hij eerder in zijn carrière de handel op in de zogenoemde ‘Rondeel eieren’. In de volgende stap naar duurzame productie, intensiveerde hij de samenwerking met onderzoekers Imke de Boer en Hanna van Zanten van Wageningen University & Research (WUR). Professor De Boer, hoogleraar dierlijke productiesystemen, prijst de manier waarop de kennis van WUR door ondernemers als Zanders in de praktijk wordt gebracht. Zij gebruikte de verwaarding van biomassa door Kipster zelfs in haar Mansholt lezing over kringlooplandbouw.

University Fund Wageningen

University Fund Wageningen (UFW) en het alumnibureau van Wageningen University & Research verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties. UFW beloont en stimuleert excellent Wagenings onderwijs en onderzoek. Om succesvol duurzaam ondernemen te stimuleren en belonen, reikt het fonds eens in de drie jaar de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship uit, vernoemd naar Nederlands voormalig landbouwminister en eurocommissaris Sicco Mansholt. De prijs wordt toegekend aan een ondernemende alumnus van Wageningen University & Research of een ondernemer die samenwerkt met WUR, en daarbij nationaal of internationaal duurzame maatschappelijke impact heeft.

Fotograaf: Steven ten Hoff
Fotograaf: Steven ten Hoff
Fotograaf: Steven ten Hoff
Fotograaf: Steven ten Hoff
Fotograaf: Steven ten Hoff

Judicia


Jury 2018

Maaike Groot M.A., manager public affairs East-West Seed Company, dochter van Simon Groot, winnaar van de M-BASE 2015

dr.ir. Nettie Buitelaar, Chief Business Officer BiosanaPharma, WUR-alumna 1979

ir. Peter de Jaeger
, free-lance journalist en winnaar van de Persprijs 2006, WUR-alumnus 1975

ir. Jan Karel Mak, CEO Deerns Groep BV en voorzitter University Fund Wageningen, WUR-alumnus 1975

drs. Sebastiaan Berendse CEMS MIM, Directeur Waardecreatie WUR

Winnaar Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2015

Mansholt Business Award voor Simon Groot van East-West Seed

Het University Fund Wageningen heeft de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2015 toegekend aan Simon Groot van East-West Seed. Onder zijn leiding ontwikkelde het bedrijf in Zuid-Oost Azië een markt voor groentezade, en konden lokale kleine boeren meer gaan produceren en verdienen. Groot stimuleert het delen van kennis en het bedrijf werkt regelmatig samen met Wageningse onderzoekers. De prijs is op maandag 7 september 2015 uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar van WUR.

Persberichten:

Judicium:

Winnaar Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2012

Mansholt Business Award voor Jan Hadders van Dacom

Het bestuur van het University Fund Wageningen kende de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2012 toe aan Jan Hadders van Dacom uit Emmen.

De van origine akkerbouwer Jan Hadders ontving deze eerste Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship omdat hij, aldus de jury, met zijn bedrijf Dacom laat zien dat hij op een innovatieve en duurzame wijze gebruikmaakt van wetenschappelijke kennis en moderne ICT, en deze omzet in bruikbare systemen voor akkerbouwbedrijven, zowel in Nederland als internationaal. Hadders zet de ICT in de landbouw in om het beste moment te bepalen om het land te bemesten, te irrigeren of met gewasbescherming te behandelen om zo de teelt van gewassen te optimaliseren onder minimalisering van de milieubelasting.
Dit systeem, ‘Agri Yield Management’, vormt de basis van zijn bedrijf Dacom, opgericht in 1987 toen het besef van de eindigheid van water en grondstoffen maatschappelijk doordrong. Volgens de jury levert Dacom met zijn activiteiten een substantiële bijdrage aan de maatschappelijke belangen op het vlak van zowel kosten- en energie-efficiëntie als verbetering van de wereldvoedselproductie. De manier waarop Dacom hiertoe nieuwe technologie ontwikkelt is vooruitstrevend, duurzaam en effectief.

Jan Hadders is sinds 1987 pionier en wereldmarktleider geworden op het gebied van innovatieve en intelligente ICT-Sensortechnologiesystemen en adviesdiensten voor duurzame precisielandbouw. Binnen deze sector wordt Dacom gezien als een autoriteit en derhalve vaak gevraagd als gastspreker op internationale conferenties. Dacom werkt nauw samen met onderzoekers van Wageningen University & Research. Zo is er een model ontwikkeld voor de bestrijding van Phytophthora. Daarnaast werken Dacom en Wageningen University & Research samen in insectenvoorspelling, bemestings- en irrigatieadvies. Dacom telt 18 medewerkers in Nederland, 3 in Zuid-Afrika en 3 in Saoedi Arabië met een sterk dealernetwerk in twintig landen.

Links Presentator Jan Douwe Kroeske, midden Jan Karel Mak die cheque van 25.000 euro geeft aan Jan Hadders van het bedrijf Dacom. In de projectie daar boven de Lieselotte Heederik, die een eervolle vermelding kreeg van de jury van het universiteitsfonds.
Links Presentator Jan Douwe Kroeske, midden Jan Karel Mak die cheque van 25.000 euro geeft aan Jan Hadders van het bedrijf Dacom. In de projectie daar boven de Lieselotte Heederik, die een eervolle vermelding kreeg van de jury van het universiteitsfonds.

Dacom.nl

Juryrapport M-BASE 2012

M-BASE in de Pers