De Wageningen Ambassadors tijdens een diner presentatie op de Wageningen Campus

Wageningen Ambassadors

De Wageningen Ambassadors zijn alumni van Wageningen University & Research (WUR) en stuk voor stuk kopstukken uit het bedrijfsleven en de overheid, die Wageningen een warm hart toedragen. Met de inzet van hun netwerk, ervaring en financiële middelen willen zij een brug slaan tussen WUR en de samenleving.

De Wageningen Ambassadors zijn opgericht in 2003. Initiatiefnemer is alumnus George Lubbe, die meteen een luisterend oor vond bij de toenmalige voorzitter van de raad van bestuur, Aalt Dijkhuizen, voor zijn idee om de band tussen WUR en haar meest invloedrijke alumni in Nederland aan te halen. Sindsdien is de groep gegroeid van 12 leden van het eerste uur naar 40 leden nu en is de voltallige raad van bestuur van WUR erbij betrokken. Het platform draagt op verschillende manieren bij aan de groei en bloei van WUR.

Sinds 2021 is Gerda Feunekes voorzitter en Tjapko Poppens vice-voorzitter van de Wageningen Ambassadors.

Missie en doelstelling platform

De Wageningen Ambassadors zijn allen afgestudeerd aan WUR en zijn leiders in het bedrijfsleven en de (semi)overheid, die WUR een warm hart toedragen. Het doel van de Wageningen Ambassadors om bij te dragen aan de groei en bloei van WUR op strategische onderwerpen is nog steeds actueel.

Met de inzet van hun netwerk, ervaring en financiële middelen willen de Wageningen Ambassadors een brug slaan tussen WUR en de samenleving. Het Ambassadors platform fungeert vooral als katalysator van vernieuwingsprocessen. De leden ontmoeten elkaar twee keer per jaar in een besloten bijeenkomst in Hotel de Wereld in Wageningen. De aard, omvang en samenstelling van de Wageningen Ambassadors is zodanig dat er maximaal 50 leden zijn. Er wordt gestreefd naar een betere afspiegeling van WUR door o.a. meer jonge en vrouwelijke alumni aan te trekken. De Wageningen Ambassadors willen allen graag hun kennis en ervaring actief inzetten voor WUR.

Onderwerpen die de Wageningen Ambassadors ondersteunen

Het platform draagt bij aan onderwerpen die voor WUR relevant, actueel en urgent zijn. De leden bepalen zelf welke projecten zij opstarten c.q. ondersteunen. Zij zetten daarvoor hun netwerk in, stellen tijd beschikbaar en creëren de benodigde financiële ruimte om projecten op te starten.

Onderwerpen die in aanmerking komen voor steun (in tijd of geld):
• steunen strategische keuzes van WUR
• zijn toekomstgericht
• hebben een toegevoegde waarde en werken reputatieverhogend
voor WUR
• doen een beroep op inhoudelijke bijdrage en betrokkenheid van
de Ambassadors
• vormen een schakel tussen studie en loopbaan
• leiden tot maatschappelijke impact voor de samenleving
• leiden tot grote aantrekkingskracht voor scholieren.

Aan ieder onderwerp verbinden één of meer Ambassadors zich en tezamen met een contactpersoon binnen WUR wordt het project begeleid.

Projecten waar de Wageningen Ambassadors aan bijdragen

 • WUR student challenges
  partner en coach bij de Urban Greenhouse Challenge en de ReThink Protein Challenge.
 • Mentorshipprogramma MSc Honours studenten
  bijdragen aan ontwikkeling van het leadership skills programme
 • Wageningen Youth Institute
  scholieren inspireren om een oplossing aan te dragen voor het wereldvoedselvraagstuk
 • TEDx
  bijdragen aan de organisatie van TEDx Wageningen University
 • Young Alumni programma
  bijdragen aan onderzoek naar wensen van jonge alumni
 • Wereldlezingen
  Doorontwikkeling organisatie van een dialoog rondom maatschappelijk relevante onderwerpen.
 • FabLab/Plastic recycling
 • Wageningen Entrepreneurial Fellowship

Wageningen Ambassador worden

Kandidaten worden in de regel voorgedragen door de zittende Wageningen Ambassadors.

Van de kandidaten die werkzaam zijn in de private sector, wordt een jaarlijkse donatie gevraagd van €3.000 aan het Fonds Wageningen Ambassadors. Voor kandidaten die werkzaam zijn in de publieke sector en gepensioneerden geldt een bedrag van €1.500.

Als u geïnteresseerd bent in deelname kunt u contact opnemen met Lies Boelrijk.