Dossier

Stadslandbouw

Stadslandbouw kan lokale voedsel- en energieproductie in de stad koppelen aan maatschappelijke doelen, zoals ontspanning, zorg of educatiemogelijkheden. Stadslandbouw kan variëren van balkon- of daktuin in de binnenstad, via volkstuinen tot professionele stedelijke voedselproductie en voedselverwerking aan de rand van de stad. Iedere verschijningsvorm verdient zijn eigen plek in de stad en kan bijdragen aan een duurzame en leefbare stad en mogelijk de stedelijke footprint verkleinen.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. Hierdoor neemt de druk op grond en ruimte toe, groeit de behoefte aan leefbare structuren en is er steeds meer vraag naar lokaal geproduceerd voedsel. Stad en platteland raken steeds meer met elkaar vervlochten. Wageningen University & Research ziet kansen voor nieuwe vormen van landbouw met een natuurlijke plek in en om de stad.

Wat is de Wageningse aanpak voor stadslandbouw?

  • Ontwerpen en onderzoeken nieuwe concepten stedelijk grondgebruik
  • Met betrokkenen ontwerpen omzetten in concrete initiatieven
  • Verbinden organisaties, ondernemers en burgers
  • Stadslandbouw opnemen in ruimtelijke planvorming en wet- en regelgeving
  • Evalueren, leren en adviseren beleidsmakers en ondernemers

Nieuws over Stadslandbouw

Projecten over stadslandbouw

Gerelateerde dossiers: