Dossier

Verticale landbouw

Gewassen telen in gebouwen (verticale landbouw) kan veel voordelen bieden. Door gewassen in meerdere lagen boven elkaar te telen in bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden, kan duurzaam, efficiënt en volledig gecontroleerd geteeld worden. Dit kan uiteindelijk betekenen: geen gebruik van pesticiden, geen emissie van voedingsstoffen, slechts 2-4 liter water per kg groente en 10-20 keer minder landgebruik. Het energiegebruik is nu nog hoog, maar onderzoekers werken er hard aan om producten te telen met minder energie dan in een kas.

Verticale landbouw kan een revolutie teweegbrengen in de productie van verse groenten. Door gewassen in lagen te telen onder gecontroleerde omstandigheden, kunnen garanties worden gegeven over de hoeveelheid en de kwaliteit van de productie, elke dag van het jaar, onafhankelijk van het weer en klimaat(verandering).

Groente telen in de stad

In veel steden staat een groot aantal bedrijfspanden en kantoorgebouwen leeg. Door met verticale landbouw deze panden te benutten, ontstaat een veilige, gezonde en duurzame route om het groeiend aantal bewoners van steden van lokaal geproduceerd vers voedsel te voorzien.

    Nieuws en media over verticale landbouw:

    Webinar en Lecture

    In de media:

    Verticale landbouw