Alde Feanen, natuurgebied Friesland (Guido Bakema)

Veen en veengebieden

Veen is bepalend voor een groot deel van het Nederlandse landschap. Denk hierbij aan de veenweidegebieden, de veenkoloniën, de beekdalen van de zandgebieden en het hoogveen. In de veengebieden vinden we natuur en landbouw en wordt er gewoond en gerecreëerd. In het verleden was er meer veen, maar door afgraving en ontwatering zijn uitgestrekte veengebieden verdwenen.

We kunnen ons verwonderen over het veen in al zijn verschijningsvormen. Het is de enige bodem die vrijwel volledig uit levend of dood organisch materiaal bestaat. Veenlandschappen hebben hun eigen identiteit, zijn leefgebied voor weidevogels, hebben een verende bodem met sterke watervasthoudendheid en zijn als archeologisch archief een schatkamer.

Veen is soms een probleem als we het ontwateren en er bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen plaatsvinden. Er worden maatregelen bedacht en geïmplementeerd om dit op te lossen of om juist nieuw veen te laten groeien. Een wetenschappelijke basis is nodig voor grootschalige oplossingen.

Wat veengebieden gemeen hebben is een lang verleden van opbouw en een korte geschiedenis van afbraak.
Guido Bakema, expert veengebieden bij WENR

Wetenschappers bij Wageningen University & Research onderzoeken de Nederlandse veengebieden als leefgebied voor mens en natuur, als landbouwgebied en als opslagplaats van koolstof. In dit dossier bundelen we onze kennis over veengebieden. Lees, verwonder je en ontmoet de veenexperts.

Bekijk de 6 thema's