Grote wateren

Oude en nieuwe veenlandschappen

Een groot deel van de Nederlandse ondergrond bestaat uit veen. Daarop zijn veenlandschappen ontstaan in een samenspel van mens en natuur. Delen zijn vergraven voor de winning van turf of verdwenen door oxidatie. Andere veengebieden zijn onder water komen te staan omdat de bodem daalde toen ze ontwaterd werden.

In de veenlandschappen die we nog hebben in Nederland vinden we sporen van bewoning en ander gebruik in het verleden. Onze hoogveenlandschappen worden om die reden ook wel archeologische schatkamers genoemd. De veenlandschappen zijn echter ook aardkundige informatiebronnen. In de geomorfologie en bodemtypen van deze landschappen ligt informatie opgeslagen over het ontstaan van de gebieden en over de eigenschappen en het gedrag van verschillende typen veen. Is het veen voedselrijk of voedselarm; is het doorlatend voor water?

Kennis over het ontstaan van de veenlandschappen in het verleden en de ontwikkeling ervan is nodig om ze voor de toekomst te ontwikkelen en te behouden als natuurgebied, leefgebied en cultuurhistorisch erfgoed. Welke veenvormende ecosystemen kunnen we terugbrengen in Nederland?

Wageningen University & Research onderzoekt interacties tussen veenlandschappen en de mens op lange tijdschalen. We maken reconstructies en projecties van veengroei in hoogveenlandschappen en onderzoeken de landschapsgeschiedenis van veengebieden. We maken kaarten van landvormen en bodemtypen in veengebieden, en monitoren de vegetatie met drones. Lees daarover meer in dit thema van het dossier.

Afbeeldingen

Artistieke impressie van het Fochterloërveen rond 6000 v. Chr., gebaseerd op onderzoeksgegevens, gemaakt door Ulco Glimmerveen. Bron: Van Beek et al. (2023) (Fig. 11)
Artistieke impressie van het Fochterloërveen rond 6000 v. Chr., gebaseerd op onderzoeksgegevens, gemaakt door Ulco Glimmerveen. Bron: Van Beek et al. (2023) (Fig. 11)
Artistieke impressie van het Fochterloërveen rond 6000 v. Chr., gebaseerd op onderzoeksgegevens, gemaakt door Ulco Glimmerveen. Bron: Van Beek et al. (2023) (Fig. 11)
Artistieke impressie van het Fochterloërveen rond 6000 v. Chr., gebaseerd op onderzoeksgegevens, gemaakt door Ulco Glimmerveen. Bron: Van Beek et al. (2023) (Fig. 11)
Bolleveen bij Zeijen. In het verleden zijn hier bij turfwinning archeologische vondsten gedaan. Tekst en foto: Roy van Beek
Bolleveen bij Zeijen. In het verleden zijn hier bij turfwinning archeologische vondsten gedaan. Tekst en foto: Roy van Beek
Booronderzoek in het Bolleveen bij Zeijen. Foto: Roy van Beek
Booronderzoek in het Bolleveen bij Zeijen. Foto: Roy van Beek

Foto: Roy van Beek
Foto: Roy van Beek
Onderzoekers worden gefilmd voor een documentaire over het Fochteloërveen. Foto: Roy van Beek
Onderzoekers worden gefilmd voor een documentaire over het Fochteloërveen. Foto: Roy van Beek
Onderzoek met grondradar (GPR) in hoogveen om verschillende veenlagen te onderscheiden en de veendikte vast te stellen. Foto: Roy van Beek
Onderzoek met grondradar (GPR) in hoogveen om verschillende veenlagen te onderscheiden en de veendikte vast te stellen. Foto: Roy van Beek
Hoogveengebied, een van de laatste restanten van het hoogveenmoeras op de grens tussen Nederland en Duitsland. Foto: Roy van Beek.
Hoogveengebied, een van de laatste restanten van het hoogveenmoeras op de grens tussen Nederland en Duitsland. Foto: Roy van Beek.
Grenssteen in het Wooldse Veen in de Nederlands-Duitse grensstreek. Onderdeel van een reeks die in 1766 is geplaatst. Foto: Roy van Beek
Grenssteen in het Wooldse Veen in de Nederlands-Duitse grensstreek. Onderdeel van een reeks die in 1766 is geplaatst. Foto: Roy van Beek

Bij de veenwinning in het Aschener Moor (Duitsland) zijn diverse prehistorische veenwegen gevonden. Foto: Roy van Beek
Bij de veenwinning in het Aschener Moor (Duitsland) zijn diverse prehistorische veenwegen gevonden. Foto: Roy van Beek

Aschener Moor (Duitsland). Foto: Roy van Beek
Aschener Moor (Duitsland). Foto: Roy van Beek

Aschener Moor (Duitsland). Foto: Roy van Beek
Aschener Moor (Duitsland). Foto: Roy van Beek