Voeding en obesitas

Wageningen University & Research bestudeert voeding, obesitas en metabool syndroom aan de hand van verschillende onderzoeksontwerpen en -methoden. Denk hierbij aan de rol van verschillende voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen op het metabool syndroom en de onderliggende risicofactor insulineresistentie. Daarnaast komt het onderwerp ook vanuit het oogpunt van de volksgezondheid aan bod, zowel in Nederland als in de ontwikkelingslanden. Dit omvat onderzoeken naar de preventie van gewichtstoename en de ontwikkeling van diabetes type 2.