De schade door vogelmijt

Schade door vogelmijt

Een vogelmijtplaag kan op diverse manieren leiden tot schade of opbrengstderving. Voor de gastheer is dat vooral een verminderd welzijn en gezondheid. En dat heeft ook financiële gevolgen voor de legpluimveehouder.

Bij een flinke besmetting zitten er wel 50.000 vogelmijten/bloedluizen per hen in een stal. Bedenk daarbij dat een vogelmijt eenmaal per drie dagen een bloedmaaltijd nodig heeft. Zo wordt de hen iedere nacht bezocht door ongeveer 17.000 vogelmijten. Het bloedverlies kan hierdoor oplopen tot wel 2,5% van het totaal aan bloed van de hen per nacht. Bij nog grotere populaties, kan dit zelfs oplopen tot 5% of meer.

Dierenwelzijn en economische schade

Verzwakking van de hen:

 • Bloedarmoede: iedere nacht wordt bloed afgenomen;
 • Gewichtsverlies: bij zware besmettingen is veel voer nodig voor de bloedaanmaak en minder over voor onderhoud;
 • Uitval: ernstige bloedarmoede kan leiden tot sterfte. Bij vogelmijtproblemen ziet we regelmatig samengaan met een E.coli-besmetting;
 • Overdracht van andere ziekten: de vogelmijt kan diverse pluimveeziekten overdragen (Salmonella, vogelgriep, etc.).

Slechtere technische resultaten:

 • Bloedstippen op eieren en dunnere eischaal: hoger percentage tweede-soort eieren;
 • Hogere voerconversie: bloed dat wordt afgenomen, moet de hen weer aanmaken. Dit kost extra energie;
 • Lagere productie: op den duur gaat een hoge besmetting ten koste van de eiproductie in aantal en gewicht;
 • Bevruchtingspercentage: bij (vleeskuiken-)ouderdieren kan de bevruchting te snel teruglopen;
 • Financiële schade wordt bij een ernstige besmetting geschat op circa €0,50 - €2,50 per hen per jaar.

Irritaties en onrust:

 • Irritatie en onrust: vogelmijten opereren 's nachts, waardoor hennen in hun slaap gestoord worden. Overdag kan dit leiden tot onrustige en geïrriteerde koppels;
 • Huidaandoeningen bij mensen: vogelmijten kunnen huidirritatie en -ontstekingen veroorzaken;
 • Pikkerij: de vogelmijt kan een mogelijke oorzaak zijn van pikkerij.
Schade door vogelmijtplaag