Chemische waterkwaliteit

Chemische waterkwaliteit

Toxische stoffen, microplastics, medicijnresten en nutriënten (voedingsstoffen) vanuit huishoudens, industrie, of de landbouw verontreinigen het water. Dit kan leiden tot achteruitgang van de waterkwaliteit en een toxische uitwerking hebben op planten, dieren en andere organismen.

WUR onderzoekt hoe chemische verontreiniging het water belast, welke gevolgen dit heeft en hoe de waterkwaliteit verbeterd kan worden. We kijken bijvoorbeeld hoe nutriënten vanuit de landbouw naar het oppervlaktewater afspoelen en welke effecten dit heeft op grondwater, gewassen en bodem. Deze kennis wordt onder meer gebruikt ter ondersteuning van het mestbeleid in Nederland.