Promotie

Towards sustainable drinking water supply in the Netherlands

Samenvatting:

De Verenigde Naties hebben “Sustainable Development Goals” opgesteld, waaronder SDG 6, het doel dat onder andere gaat over veilig en betrouwbaar drinkwater voor iedereen. Om dat doel te bereiken zijn niet alleen wereldwijde strategieën nodig voor ontwikkeling richting een duurzame drinkwater­voorziening, maar ook maatregelen die duurzaamheidsproblemen op lokale schaal oplossen. In dit proefschrift zijn eerst hydrologische maatregelen gericht op het verminderen van het effect van een drinkwaterwinning op het watersysteem van de Veluwe onderzocht. Maar voor een duurzame drinkwatervoorziening zijn ook andere milieu-, technische en sociaaleconomische effecten van belang. In dit onderzoek zijn de belangrijkste duurzaamheidsaspecten van de drinkwatervoorziening in beeld gebracht. Vervolgens is een methodiek ontwikkeld om het effect – positief of negatief -  van mogelijke adaptatiemaatregelen op deze aspecten te vergelijken. Dit geeft inzichten die kunnen bijdragen aan een transparante afweging van verschillende belangen in de besluitvorming over adaptatiemaatregelen voor een duurzame drinkwater­voorziening.