Leernetwerk Samenspel burgerinitiatieven en overheden in het groene domein

Hoe kunnen overheden ruimte geven aan en samenwerken met burgerinitiatieven in natuur?

Dit leernetwerk, dat Wageningen Environmental Research momenteel ondersteunt, is bedoeld voor ambtenaren van provincies, waterschappen en gemeenten. Zij wisselen uit en leren over hoe zij als overheden meer ruimte kunnen geven aan en beter samen kunnen werken met groene burgerinitiatieven. Naast plenaire bijeenkomsten waar alle deelnemers van het leernetwerk elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaring kunnen uitwisselen, organiseren we ook bijeenkomsten rondom specifieke thema’s of praktijksituaties.

Het leernetwerk wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, die in 2014 de Natuurvisie ‘Natuurlijk verder’ heeft uitgebracht waarin meer ruimte geven aan het zelforganiserende vermogen in de samenleving een belangrijk speerpunt is. Het ministerie pakt dit o.a. op door kennisdeling en kennisontwikkeling over de nieuwe rol van overheden bij groene burgerinitiatieven te stimuleren middels dit leernetwerk. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research bereiden de bijeenkomsten voor, brengen kennis en reflectie in, begeleiden deelnemers bij hun leervragen en vertalen de lessen naar toegankelijke publicaties en zorgen voor de communicatie en het informatiemanagement.

Publicatie

Nieuwsbrief

Brochures

Intervisie bijeenkomst over rol provincies op 14 oktober 2015 i.s.m. Gelderland

Bijeenkomst over kansen en dilemma’s samenspel groene burgerinitiatieven en instituties op 24 juni 2015 i.s.m. Natuur en Milieu Overijssel (MMO)

Kleinschalig en besloten intervisietraject

Intervisiebijeenkomst over rol provincies op 25 maart 2015 i.s.m. Flevoland en Overijssel

Leerbijeenkomst over rol gemeenten op 2 december 2014 i.s.m. gemeente Apeldoorn

Leerbijeenkomst over Marke Mallem op 12 november 2014 i.s.m. Waterschap Rijn en IJssel

Intervisiebijeenkomst over rol provincies op 30 oktober 2014 i.s.m. Zuid-Holland en Noord-Brabant

Belangstellingsbijeenkomst op 3 juli 2014

Portretvideo's deelnemers leernetwerk:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan