Lieftinghsbroek

Provincie Groningen
Ligging 2 km ten zuiden van Vlagtwedde
Coordinaten 271.25/ 558.8
Hoogte tov NAP +4.0 tot +4.6 m
Oppervlakte 18.3 ha
Eigenaar/beheerder Natuurmonumenten
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot 1948
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop lemige dekzanden en beekdal
PNV vochtig Wintereiken-Beukenbos

Niet vrij toegankelijk

Lieftinghsbroek is het enige bosreservaat in de provincie Groningen
Lieftinghsbroek is het enige bosreservaat in de provincie Groningen

Lieftinghsbroek ligt op de dalflank van de Ruiten Aa. De bodem is erg gevarieerd en tamelijk ongestoord en bestaat uit zand-, veen- en kleigronden. Het bos ligt binnen de invloedssfeer van het grondwater. In de met klei opgevulde meander stagneert het grondwater gedurende een langere periode evenals in een laaggelegen dekzandgebiedje in het oostelijke deel.

Lieftinghsbroek bestaat uit een complex van bosgemeenschappen op leemgronden. Op de hoogste delen in de oude boskern komt een eikenbos voor met een ondergroei van adelaarsvaren en hulst. Op de open plekken in de kruidlaag komt grote muur, bosgierstgras en klaverzuring voor. In een voormalige afgesneden rivierarm heeft zich een elzenbroekbos ontwikkeld. Verder liggen er stukjes moerasland met zeggen en midden in het bos ligt een fraai vochtig schraalland.

zie ook: www.natuurmonumenten.nl

Kaart