Nieuws

Kinderen met ADHD hebben andere hersenactiviteit na volgen dieet

article_published_on_label
19 november 2021

Kinderen van wie de ADHD-symptomen drastisch waren afgenomen na het volgen van een fewfoods-dieet, bleken een verhoogde activiteit in een deel van de hersenen te hebben. Hoe groter de gedragsverbetering, hoe meer activiteit in dit hersendeel te zien was. Hiermee hebben onderzoekers van Wageningen University & Research voor het eerst een verband vastgesteld tussen afname van ADHD na een dieet en een verhoogde activiteit in een deel van de hersenen.

Deze uitkomst van de BRAIN-studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. "Het is een belangrijke stap in het onderzoek naar voeding en ADHD," zegt Saartje Hontelez van Wageningen University & Research. "We hebben aangetoond dat de subjectieve gedragsobservatie door ouders op een objectieve manier wordt bevestigd door de scans van de hersenen."

Precuneusactiviteit

Bij de onderzochte kinderen is aan het begin en aan het einde van de studie een hersenscan (fMRI) gemaakt. Na de eerste scan volgden de kinderen het fewfoods-dieet: gedurende vijf weken mochten ze alleen een beperkt aantal veilige producten eten. Daarna is de tweede scan gemaakt. Uiteindelijk waren van 53 kinderen goede scans beschikbaar om te analyseren. Bij ruim zestig procent van deze kinderen zagen de ouders een grote afname in ADHD-symptomen na het fewfoods-dieet. Deze kinderen bleken in de tweede scan ook een duidelijk verhoogde activiteit in de precuneus, een belangrijk hersendeel van het defaultnetwerk, te hebben.

We zien eenzelfde verhoging in activiteit wanneer ADHD verdwijnt na het volgen van het fewfoods-dieet
Saartje Hontelez

Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen met ADHD in dit deel van de hersenen een lagere activiteit hebben en dat de activiteit van de precuneus toeneemt na behandeling met Ritalin. Hontelez: "Onze bevindingen sluiten goed aan bij wat er al bekend is over dit hersengebied. We zien eenzelfde verhoging in activiteit wanneer ADHD verdwijnt na het volgen van het fewfoods-dieet."

ADHD en voeding

Ongeveer zes procent van de kinderen in Nederland heeft ADHD, een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De symptomen kunnen sterk verminderen als deze kinderen het fewfoods-dieet volgen, ook wel bekend als het RED-dieet. Uit eerder onderzoek is gebleken dat zestig procent van de kinderen niet meer aan de criteria voor ADHD voldeed na het volgen van dit dieet.

Het fewfoods-dieet is zwaar en kan niet standaard worden toegepast. Daarom is het belangrijk om het werkingsmechanisme van voeding en ADHD beter te begrijpen. Wageningen University & Research onderzoekt nu ook de rol van de microbiota (de gezamenlijke bacteriën in de darm) om de werking van het dieet verder te ontrafelen.