Nieuws

Visie Food & Beverage binnen WUR: Gezond, duurzaam en inclusief

article_published_on_label
3 maart 2022

Met de visie op Food & Beverage (F&B) laat WUR zien dat ze alle cateringvoorzieningen en -activiteiten binnen WUR gezond, duurzaam en inclusief wil maken. Daarin ligt een uitdagende opgave om zoveel mogelijk positieve ecologische en sociale impact te realiseren, voortdurend te blijven ontwikkelen en tegelijkertijd beschikbaarheid, uitvoerbaarheid, kwaliteit en smakelijkheid te waarborgen.

Louise O. Fresco, voorzitter raad van bestuur, draagt de ontwikkelingen een warm hart toe. ‘Het is belangrijk dat WUR als groene en duurzame universiteit de komende jaren stappen blijft zetten naar verdere verduurzaming. Ik vind het goed dat nu ook gezondere en duurzamere horecavoorzieningen op de campus hieraan bijdragen door onder andere minder vlees en meer plantaardige eiwitten te bieden. Ook de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het verminderen van afval en verpakkingen zijn goede ontwikkelingen.’

Hoe pakken we het realiseren van deze visie aan?

Saskia Dijkhuis, beleidsmedewerker bij Facilitair Bedrijf WUR, vertelt: ‘We richten ons met de visie F&B op acht thema’s: gezond en vitaal, eiwittransitie, voedselverspilling, seizoensgebonden vers en regionaal, duurzame bedrijfsvoering, verpakkingsbewust, innovatief en inclusie als kernwaarde. Deze thema’s zijn gebaseerd op het strategisch plan van WUR.

De uitvoering van deze thema’s zie je nu al terug in het aanbod van producten in onze restaurants en kiosks op de campus: vers, met gezonde alternatieven, veelal plantaardig. Je ziet het ook aan het duurzaamheidskeurmerk op de koffie en de compleet circulaire weg van de koffiebekers. De visie F&B gaat echter verder. Denk bijvoorbeeld ook aan het (her)gebruik van grondstoffen, materialen en verpakkingen, aan duurzame arbeidsvormen en contracten met gelijkgestemde partners. Daarnaast doen we vanuit WUR actief met onze cateraars mee aan initiatieven zoals de landelijke Week zonder Vlees die vanaf maandag 7 maart weer start.

We hebben de visie al ingezet bij de recente aanbestedingen rondom catering voor de WUR-gebouwen Aurora, Impulse en Omnia. Dat heeft in Aurora geresulteerd in vier food outlets met onder andere een plantaardig concept en een world food concept. Via Jops (de winnaar van de hackaton the Future of Food & Beverage @ WUR in 2020) krijgen talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt er een mooie werkplek in één van deze food outlets. Koffie en thee wordt geschonken in reusable Billie cups of in eigen bekers. Voor Omnia wordt de komende tijd verder invulling gegeven aan de cateringvoorzieningen die daar later dit jaar aangeboden worden. En zo zijn er nog vele andere voorbeelden en initiatieven te noemen die al gestart zijn of nog gaan starten in de komende jaren.’

Onderzoek en samenwerking

‘We werken echter niet alleen op deze manier aan het implementeren van onze visie F&B. We doen ook, in samenwerking met onder andere onderzoekers binnen WUR en externe partijen, onderzoek naar nieuwe toepassingen in de cateringwereld. Denk aan de ontwikkeling van een monitor voor cateraars waarbij ze inzicht krijgen in de verdeling van plantaardige versus dierlijke eiwitten in hun aanbod en hoe ze dat meer richting plantaardig kunnen veranderen. Of een onderzoek naar mogelijk toepassen van true pricing op cateringproducten, waarbij ook de schade aan het milieu is doorberekend in de prijs.

We implementeren deze visie F&B dus in nauwe samenwerking met onze cateraars, onderzoekers en andere partners. Om met elkaar de transitie te maken van een ‘wegwerpeconomie’ naar een circulaire, duurzame en fijne leefomgeving’, zo besluit Saskia.