Persbericht

Wereldwijde belangstelling voor online colleges – MOOC's – van Wageningen University

article_published_on_label
8 januari 2015

De eerste online cursussen die Wageningen University deze maand verzorgt, trekken wereldwijde belangstelling. Bijna 40.000 mensen uit 196 landen hebben zich aangemeld voor de eerste zogeheten MOOC’s (‘massive online open courses’). De universiteit start deze maand met het aanbieden van twee cursussen, over voeding en gezondheid en over productie-ecologie in de gewasteelt. De keuze voor open en online cursussen rond deze onderwerpen is ingegeven door het belang dat Wageningen University hecht aan verspreiding op grote schaal van kennis over duurzame productie van gezonde voeding voor een groeiende wereldbevolking.

MOOC's zijn een nieuwe, naar het oordeel van Wageningen University, veelbelovende ontwikkeling in het onderwijs, waarbij een groot aantal potentieel geïnteresseerden, ongeacht tijd of afstand, deel kunnen nemen aan een cursus met een compleet zogeheten leerpad. Anders dan online colleges worden er verschillende typen materiaal aangeboden zoals videoclips en animaties. Het is bovendien interactief: van deelnemers wordt via praktijkopdrachten, tests, beantwoording van vragen, of deelname aan discussiefora actieve inbreng gevraagd.

EdX

Voor haar MOOC's maakt Wageningen University gebruik van het befaamde edX-platform, opgericht door Harvard University en het MIT uit Boston (VS), waar een groot aantal gerenommeerde universiteiten en topinstituten van over de hele wereld hun online cursussen aanbieden, waaronder TU Delft.

Wageningen University start met twee cursussen, Introduction to Nutrition - Food for Health en Growing our future food: Crops, die elk ca. acht weken duren. Bij de keuze van de onderwerpen heeft zij zich laten leiden door het mondiale vraagstuk van hoe in 2050 meer dan negen miljard mensen veilig en gezond te voeden en tegelijkertijd de aanslag op de leefomgeving drastisch te verminderen. De eerste cursus, de inleiding in voeding en gezondheid, start op 12 januari.

In totaal hebben zich bijna 40.000 geïnteresseerden Die komen uit 195 landen (van de 206 landen die de wereld telt. Bron: Wikipedia). Naast ca. duizend deelnemers uit Nederland zelf, komen er veel uit de VS en uit India, maar ook uit landen als Kazachstan, Myanmar, Nigeria, Turkmenistan of Tonga.

Het merendeel van de aanmelders heeft een academische achtergrond, een deel heeft ook een opleiding vergelijkbaar met het Nederlandse VWO. Qua leeftijd zitten de meeste deelnemers in de categorie van 26 tot 40 jaar (ca. 44%). Voor de cursus over voeding hebben zich iets meer vrouwen dan mannen aangemeld. Aan de tweede cursus, startend op 26 januari, over gewasteelt in de toekomst doen meer mannen mee.

Wageningen University verwacht dat van de 40.000 aangemelde deelnemers zo'n 5.000 de cursus zullen afmaken. Een deel daarvan zal weer aanleiding zien om in Wageningen zelf on campus vervolgcursussen te volgen zoals verdiepingscolleges, werkgroepen, practica of workshops.

Praat mee over de Voeding-MOOC: #NUTR101x

Praat mee over de Gewasteelt-MOOC: #GFFCx