Dossier

Biomassa

Hernieuwbare biogrondstoffen uit planten, maar ook uit (voedsel)reststromen, bevatten allerlei waardevolle componenten als eiwitten, suikers en (ligno)cellulose. Wageningen University & Research werkt aan innovatieve bioraffinage om al deze componenten te benutten. Met als doel om deze zo hoogwaardig mogelijk in te zetten: in voedsel, veevoer, voor chemicaliën en materialen. Als laatste optie kijken we ook of er een klein deel nog geschikt is voor de productie van biobrandstoffen voor zwaar transport.

Optimaal gebruik van biomassa

Er zijn veel kansen voor volledige benutting van biomassa en tegelijkertijd rekening houdend met de grenzen van wat onze planeet en het klimaat aan kan. Zo is bijvoorbeeld niet alleen de maïskolf bruikbaar, ook de maisstengels bevatten componenten waarmee we waardevolle plastics maken. Wageningen University & Research werkt aan deze ‘en-en’ benadering. Daarbij maken we optimaal gebruik van onze expertise in bioraffinage technologieën, teelt en veredeling van gewassen, effecten op bodem en biodiversiteit, biobased productontwikkeling en economische modellen voor de ontwikkeling van een circulaire Biobased Economy.