Dossier

Citizen science (burgerwetenschap)

Burgers betrekken bij wetenschap is om verschillende redenen van cruciaal belang: het kan hen actief in contact brengen met kwesties die hun dagelijkse gezondheid en de kwaliteit van hun lokale omgeving beïnvloeden, het kan hen helpen begrijpen hoe wetenschap werkt, het kan hen in staat stellen actie te ondernemen, en het kan de wetenschap zelf verbeteren.

Citizen Science als actief burgerschap?

Citizen Science combineert de kracht van actief burgerschap met de kracht van wetenschap door burgers met verschillende achtergronden en belangen te betrekken bij het formuleren van onderzoeksvragen, het verzamelen en analyseren van gegevens en het bepalen van actie. Daarbij werken zij nauw samen met wetenschappers die werkzaam zijn bij universiteiten en onderzoeksinstituten en die impact willen hebben in de samenleving.

Citizen Science bij Wageningen University & Research

Wageningen University & Research is al lange tijd betrokken bij een breed scala aan Citizen Science projecten die zich richten op het monitoren, beoordelen en aanpakken van lokale en regionale duurzame ontwikkelingsvraagstukken rond gezondheid en welzijn, klimaatverandering, de kwaliteit van lucht, water en bodem, en het behoud en herstel van biodiversiteit. Dit portaal geeft een overzicht van lopende projecten, WUR-wetenschappers die Citizen Science inzetten en van middelen die kunnen helpen bij het opzetten van succesvolle Citizen Science-projecten.

Online cursus over citizen science

Bekijk ook onze MOOC Transformative Citizen Science for Sustainability.

Bekijk ook de Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel werkt samen met maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk door gratis onderzoeksprojecten te organiseren die antwoord geven op hun vragen. Ons doel is om groepen in de samenleving te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek en om samen directe, positieve verandering te creëren.

Publicaties over Citizen Science