Dossier

Stadslandbouw (urban farming)

In 2050 groeit de wereldbevolking naar 10 miljard mensen. Meer dan de helft van de bevolking woont nu al in de stad en de verwachting is dat dit alleen maar toeneemt. Hierdoor neemt de druk op grond en ruimte toe, groeit de behoefte aan leefbare structuren en is er steeds meer vraag naar lokaal geproduceerd voedsel. Stadslandbouw (urban farming) is een oplossing om een duurzame en leefbare stad te realiseren en mogelijk de stedelijke footprint te verkleinen.

Wat is stadslandbouw (urban farming)?

Stadslandbouw is de productie van voedsel in en om de stad. Dit kan variƫren van balkon- of daktuin in de binnenstad tot volkstuinen en professionele stedelijke voedselproductie en voedselverwerking aan de rand van de stad. Iedere verschijningsvorm verdient zijn eigen plek in de stad en kan bijdragen aan een duurzame en leefbare stad en mogelijk de stedelijke footprint verkleinen.

Wat zijn de voordelen van stadslandbouw?

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. Hierdoor neemt de druk op grond en ruimte toe, groeit de behoefte aan leefbare structuren en is er steeds meer vraag naar lokaal geproduceerd voedsel. Stad en platteland raken steeds meer met elkaar vervlochten. Wageningen University & Research ziet kansen voor nieuwe vormen van landbouw met een natuurlijke plek in en om de stad. Buiten de functie van voedselproductie kan stadslandbouw (urban farming) lokale voedsel- en energieproductie in de stad koppelen aan maatschappelijke doelen, zoals ontspanning, zorg of educatiemogelijkheden.

Wat is de Wageningse aanpak van stadslandbouw?

  • Het ontwerpen en onderzoeken van nieuwe concepten voor stedelijk grondgebruik
  • Met betrokkenen ontwerpen omzetten in concrete initiatieven
  • Het verbinden van organisaties, ondernemers en burgers
  • Stadslandbouw opnemen in de ruimtelijke planvorming en wet- en regelgeving
  • Evalueren, leren en adviseren aan beleidsmakers en ondernemers

Nieuws over stadslandbouw (urban farming)

Projecten over stadslandbouw

Gerelateerde dossiers: