Dossier

Kastanjebloedingsziekte

De kastanjebloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie: Pseudomonas syringae pv aesculi. Op de bast van de boom ontstaan roestbruine vochtige plekken, die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. De ziekte komt uitsluitend voor bij de Paardenkastanjeboom.

De bacterie Pseudomonas syringae pv aesculi nestelt zich in de boom in de cellen die voor het transport van voeding zorgen. Zo raken die cellen verstopt, waardoor de sapstroom door de bast vermindert.

Symptomen kastanjebloedingsziekte

De kastanjeziekte laat een opeenvolging van symptomen zien. Op de stam verschijnen roestbruine vlekken. Deze verspreiden zich snel over de hele stam. Uit de vlekken komt een vloeistof; de boom 'bloedt' als het ware. Het vocht is eerst helder maar verkleurt snel naar donkerbruin en wordt stroperig. Daarna gaat de bast onder de vlekken rotten en sterft uiteindelijk af. Onderzoek naar chemische bestrijding van de bacterie heeft nog niets opgeleverd.

Bestrijden door verhitten

Warmteproef in Dordecht

In het laboratorium is vastgesteld dat de bacterie temperatuurgevoelig is in een bereik waar kastanje-zaailingen niet onder lijden. Door geïnfecteerde zaailingen in het laboratorium gedurende twee dagen bij ongeveer 40°C te behandelen was de bacterie niet meer in staat verder te groeien of te delen. Zaailingen waren in staat hun wonden te herstellen.

Inpakken van een kastanjeboom

Daarna is een proef opgezet om na te gaan of een warmtebehandeling bij volwassen bomen geschikt is om de bacterie te bestrijden. Om de boom te verwarmen wordt om de stam op de plaats van de infectie een slang aangebracht. De stam is daarbij in het bijzonder belangrijk omdat die de schakel vormt tussen de takken en de wortels. Zou hier door de aantasting weefsel rondom de stam te gronde gaan dan is de boom ten dode opgeschreven. Daar komt bij dat een hele boom inpakken praktisch niet uitvoerbaar is. Door de slang wordt warm water gepompt. Om warmteverlies zoveel mogelijk te beperken is de slang met isolatiemateriaal afgedekt.

De onderzoekers van Wageningen University & Research volgen de gezondheid van de behandelde bomen door monsters te nemen om na te gaan of de bacterie met succes is bestreden. Daarnaast volgen ze de gezondheidstoestand van de behandelde bomen om het langetermijneffect van de behandeling vast te kunnen stellen.

kastanjeboom.jpg