Dossier

Otters

Otters stierven in Nederland uit door versnippering van leefgebieden, verkeer en milieuverontreiniging. Vijftien jaar geleden werd de otter in de Weerribben-Wieden met succes geherintroduceerd. Er is sindsdien hard gewerkt aan herstel van leefgebieden en waterkwaliteit. Wageningen University & Research onderzoekt de otterpopulatie in Nederland.

Het onderzoek naar otterpopulaties gaat niet alleen om otters zelf, maar ook om de kwaliteit van hun leefgebied. Daarin leven allerlei soorten, waaronder veel Rode-Lijstsoorten, en ook de mens profiteert van de kwalitatieve verbetering van bijvoorbeeld drinkwater en recreatiemogelijkheden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Onderzoek van uitwerpselen

De ontwikkelingen in de populatie worden onderzocht met non-invasieve faecologie. Wageningen Environmental Research (WENR) heeft een complexe techniek ontwikkeld waarbij DNA van otters uit uitwerpselen kan worden gehaald. Dit geeft veel informatie over de populatie, zonder dat otters gevangen hoeven te worden. Wie is een dochter van wie, welke otter heeft zich waar gevestigd? Zo kennen we inmiddels bijna alle in Nederland levende otters. De populatie breidt zich meer en meer uit: otters zijn intussen gevonden tot in Gelderland en Zuid-Holland.

Verspreiding otters vanuit de Weerribben-Wieden sinds 2002

otters_update-01-01.jpg

Nieuws over otters

Onderzoek naar otters

Publicaties over otters