Dossier

Wat te doen met Reuzenberenklauw?

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) kan veel overlast veroorzaken. Deze berenklauw verdringt inheemse plantensoorten en bevat stoffen die bij beschadiging tot ernstige brandwonden kunnen leiden. De reuzenberenklauw komt vooral voor langs waterlopen, wegen en spoorwegen en kan wel 3-5 meter hoog worden. Hoe ga je om met deze plant en hoe voorkom je verspreiding en gezondheidsrisico’s?

Hoe herken je de Reuzenberenklauw?

Meest opvallend aan deze berenklauw is de grootte: planten kunnen 3-5 meter hoog worden. De stengels zijn 5-10 cm in doorsnede en purper gevlekt. De bladeren kunnen tot 3 meter lang worden met diepe veervormige insnijdingen.
Klik op de foto voor een vergroting

Wat is het verschil met de Gewone Berenklauw?

Gewone Berenklauw (Heracleum sphondylium) Bron: Wikipedia

De Gewone Berenklauw (Heracleum sphondylium) komt van nature voor in Europa. Het is een vaste plant die circa 90-150 cm hoog wordt en veel voorkomt in ruige graslanden, wegbermen, langs dijken, struweelranden en ruigten. De plant is ruw behaard met geveerde bladeren, met vijf tot soms negen deelbladen met vaak een gelobde bladrand. De gewone berenklauw bloeit van juni tot oktober met witte bloemen in schermen. Aanraking kan bij gevoelige mensen huidirritatie veroorzaken, maar de effecten zijn veel minder sterk dan bij Reuzenberenklauw.

Praktische tips:

Voor kleine groeiplaatsen en tuinen:

Heeft u Reuzenberenklauw in uw tuin dan mag u die laten staan, maar u moet wel voorkomen dat er zaden worden gevormd waardoor de planten zich kunnen verspreiden. Het verwijderen van de planten is de meest effectieve maatregel om verspreiding naar de omgeving en gezondheidsschade te voorkomen.

Draag altijd beschermende kleding die het hele lichaam bedekt (laarzen, handschoenen en regenpak). Ook de ogen moeten goed beschermd zijn.

  1. Steek de plant 15-20 cm onder de grond af; dit is net onder het groeipunt (indien nodig enkele keren in het seizoen herhalen). Dit is de meest effectieve methode.
  2. Afmaaien is ook een optie; dit moet meerdere keren (minimaal 5 keer) per groeiseizoen herhaald worden.
  3. Voer de plantenresten af met het groenafval.
  4. Wie dit verantwoord vindt kan eventueel een wettelijk toegestaan onkruidbestrijdingsmiddel toepassen aan het begin van het groeiseizoen (mei).

Voor grote groeiplaatsen:

  1. Breng als terreinbeheerder in kaart waar de plant voorkomt.
  2. Bij groeiplaatsen die de gemeentegrens overschrijden: stem de aanpak af met de buurgemeente.
  3. Maai de plekken waar de planten voorkomen meerdere keren per seizoen en voer het maaisel af als groenafval. Herhaling gedurende meerdere jaren is nodig totdat de zaadvoorraad in de bodem is uitgeput.
  4. Combineer met andere bestrijdingsmethoden. Intensieve begrazing is een veel gebruikte methode voor de bestrijding van grote groeiplaatsen.
  5. Monitor en evalueer de bestrijdingsmethode en pas deze zo nodig aan.

Ondersteuning - Wilt u advies als terreinbeheerder?

Het adviesteam van Wageningen University & Research kan u adviseren en ondersteunen bij de aanpak van invasieve exoten zoals de Reuzenberenklauw. De adviseurs hebben ervaring en zijn deskundig op het gebied van onkruidbestrijding. Ook zijn ze goed op de hoogte van de actuele situatie.

Neem contact op met onze expert: