Voeding en maag-, lever-& darmziektes

Meer onderzoek naar de relatie tussen voeding en darmaandoeningen is hard nodig. Met gezonde vezelrijke voeding kan het medicijngebruik bij patiënten verminderen en zijn chronische aandoeningen misschien zelfs buiten de deur te houden.

Project IBSQutrition

In IBSQutrition (2017-2021) onderzoeken Wageningse experts bij meer dan 1.600 IBS-patiënten de relatie tussen voeding en darmklachten. Die verschillen per patiënt en lopen uiteen van buikpijn en winderigheid tot diarree en verstopping. De onderzoekers meten hoe de samenstelling van de darm-microbiota van mensen varieert in de tijd en werken aan een in vitro-screeningstool die bedrijven inzicht geeft in welke voedingscomponenten de klachten kunnen verlichten. We weten inmiddels dat mensen met een prikkelbare darm (PDS) vooral minder bifidobacteriën in hun microbiota hebben dan gezonde mensen. Een vervolgstap is te kijken of en zo ja hoe het aandeel van deze bacteriën met voeding te verhogen is, en of dit leidt tot een vermindering van de klachten.

Personalized Nutrition and Health

In het consortium Personalized Nutrition and Health ontwikkelen wij samen met TNO inzichten en technologie die nodig zijn om gepersonaliseerde voedings- en gezondheidsadvies op grote schaal mogelijk te maken. Zowel zieke als gezonde consumenten zijn hiermee beter in staat om bewuste keuzes te maken, terwijl bedrijven nieuwe toegevoegde waarde kunnen bieden en hun steentje kunnen bijdragen aan een gezondere maatschappij. Een van de projecten binnen het consortium is VezelUP, een project waarbij ook Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en een zestal bedrijven (Sonneveld, Sensus, Bolletje, Kellogg’s, het Nederlands Bakkerij Centrum en Roquette) bij betrokken zijn. Onderzocht wordt welke adviesmethoden je het beste kunt inzetten om de vezelinname van zowel gezonde consumenten als mensen met een prikkelbare darm (PDS) te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan een app die mensen helpt producten met meer vezels op hun boodschappenlijstje te zetten. De onderzoekers kijken ook naar de mogelijkheden van 3D-food printing bij de productie van gepersonaliseerde voeding.

Publications