Soorten onderzoek

Het onderzoek dat Wageningen University & Research uitvoert voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt via diverse geldstromen gefinancierd. Het Beleidsondersteunend Onderzoek (BO) dat rechtstreeks bijdraagt aan de maatschappelijke taken van het ministerie van LNV, het KennisBasis onderzoek (KB) dat de basis legt voor onderzoek wat over 3 tot 5 jaar nodig is, en Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) die voortvloeien uit verplichtingen van het ministerie op basis van (inter)nationale wetgeving.

Via 21 actuele thema's wordt de informatie ook ontsloten. De thema's zijn samen met het ministerie gekozen op basis van hun actuele beleid.

De helpdesk is een tool voor ambtenaren van het ministerie om nieuwe verzoeken voor kortlopend onderzoek uit te zetten.