Kennis op Maat

Voor MKB-ers, tuinders en agrariërs is het niet altijd eenvoudig om dikke onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikelen te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Om de benutting van de resultaten van WUR-onderzoek toch door te laten dringen tot in de haarvaten van de land- en tuinbouw- en voedingssector hebben de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen samen met het ministerie van LNV en Wageningen University & Research in 2020 het programma ‘Kennis op Maat’ geïntroduceerd. Deze regeling biedt ruimte om bestaande kennis uit onderzoek gericht te ontsluiten en te verspreiden zodat ondernemers op het terrein van landbouw, water en voedsel er zelf mee aan de slag kunnen.

Voorbeelden van afgeronde projecten