Voedsel- en waterzekerheid (KB-35)

Voedsel- en waterzekerheid (KB-35)

(KB-35) Het onderzoek binnen dit programma draagt bij aan het bereiken van Sustainable Development Goals 2 (SDG2): ‘Geen Honger’. Extreme honger en ondervoeding blijven in veel landen een enorme belemmering voor ontwikkeling. Naar schatting 828 miljoen mensen zijn chronisch ondervoed (2021). Het doel is om tegen 2030 een einde te maken aan alle vormen van honger en ondervoeding, door te zorgen dat alle mensen het hele jaar door toegang hebben tot voldoende en voedzaam voedsel. Door de uitputting van de zoetwatervoorraden, land- en bodemaantasting en klimaatverandering in combinatie met een snelgroeiende en verstedelijkende bevolking en veranderingen in internationale handel wordt het alleen nog maar lastiger om SDG2 te bereiken. Aangezien de meeste uitdagingen bij het beëindigen van honger in lage- en middeninkomenslanden liggen, is dit programma gericht op deze gebieden.

Onze missie

Onze missie: We zullen bijdragen aan de beëindiging van honger door onze interdisciplinaire kennis op het gebied van agrifood en water te combineren voor het vormgeven van de transitie naar duurzame voedselsystemen.

Projecten: