Project

Effective visualisation for Digital Twins

Een Digital Twin beoogt de huidige status van een fysieke, dynamische entiteit weer te geven en daarmee bruikbare kennis te bieden voor besluitvorming. Om dit te bereiken moet de Digital Twin complexe data omzetten in begrijpelijke visualisaties van de (digitale) uitkomsten. Dit project inventariseert de kenmerken van effectieve Digital Twin-visualisaties.

Het doel van een Digital Twin is om de huidige toestand van een fysieke entiteit weer te geven en zo bruikbare kennis te produceren, bijvoorbeeld voor besluitvorming, die kan leiden tot de meest gunstige, realistische resultaten. Daartoe moet de Digital Twin complexe ruimtelijke, temporele en semantische gegevens omzetten in begrijpelijke visualisaties voor een breed scala aan gebruikers en belanghebbenden. Omdat het gebruik van een Digital Twin kan leiden tot nieuwe inzichten, moet de visualisatie ook kunnen helpen bij het beantwoorden van nieuwe vragen die gebruikers ontwikkelen in hun interactie met de DT.

Het verkennend project Visualisatie en Digital Twin onderzoekt effectieve visualisatieconcepten en ontwikkelt een experimenteel prototype van een visualisatie. Het project zal richtlijnen, best practices en strategie├źn opleveren ter ondersteuning van ontwikkelaars van Digital Twin-visualisaties om tot effectieve interactie met de gebruiker te komen.

Publicaties