Project

FutureEUAqua

Het overkoepelende doel van FutureEUAqua is bij te dragen aan duurzame groei van de aquacultuur sector.

Daarbij wordt gewerkt aan (1) vergroten van de veerkracht in de context van klimaatverandering, (2) verder ontwikkelen van milieuvriendelijke aquacultuur zowel organisch gecertificeerd als conventioneel; (3) voldoen aan de groeiende consumentenvraag naar hoge kwaliteit, gezond en verantwoord produceert voedsel.

Teeltsystemen

WP4 wordt geleid door Wageningen Research. In WP4 worden innovaties in productiesystemen onderzocht, met focus op de volgende productiesystemen: offshore teelt, IMTA (Integrated Multitrophic Aquaculture) en RAS (Recirculatie Aquacultuur Systemen). Deze systemen hebben in potentie een lagere impact op de omgeving, dragen bij aan het sluiten van kringlopen en/of zijn meer winstgevend. Wageningen Research evalueert de innovaties vanuit economisch en milieu-impact perspectief. Een techno-economische model wordt ontwikkeld om effecten van innovaties vanuit winstgevendheid, en onderliggende kosten-baten structuur te evalueren. De milieueffecten van de innovaties worden beoordeeld door middel van een Life Cycle Assessment, conform ISO14040/14044:2006. Beide analyses worden met elkaar verbonden door milieueffecten te vertalen in monetaire waarden; hiervoor wordt de methodiek True Pricing gebruikt.

Publicaties