Project

Gebruik van (e)DNA in monitoring: huidige mogelijkheden en toekomstperspectieven

Steeds meer economische activiteiten vinden plaats in de Noordzee, met gevolgen voor het ecosysteem. Eventuele veranderingen in soorten en biodiversiteit kunnen worden gemeten met innovatieve genetische technieken zoals environmental DNA (eDNA). Om deze breed in te kunnen zetten is het nodig om voor verschillende toepassingen uitgewerkte protocollen te ontwikkelen.

Nieuwe ontwikkelingen in de Noordzee vragen om innovatieve meetinstrumenten om eventuele effecten van deze ontwikkelingen, zoals veranderingen in biodiversiteit, effectief te kunnen meten. Genetische methodieken, zoals environmental DNA (eDNA), lijken hier uitermate geschikt voor en worden reeds projectmatig ingezet. Echter, voor elke toepassingsvraag zijn specifieke keuzes nodig om de methode goed in te kunnen zetten en hoe dit vervolgens moet worden uitgevoerd behoeft nog een praktische uitwerking.

Dit project levert een concrete beslisboom voor het selecteren van de best passende eDNA techniek voor de belangrijkste toepassingsvragen. Deze is voorzien van de bijbehorende protocollen voor de uitvoering van geselecteerde eDNA techniek. Hiermee kunnen deze innovatieve technieken breed inzetbaar worden gemaakt voor zowel de WUR als andere relevante betrokkenen.

 

Publicaties