Project

HEU GREEN ERA-HUB (cofin)

Europese netwerken werken sinds 2003 aan de afstemming van nationale onderzoeksprogramma’s en gezamenlijke financiering van internationale calls voor onderzoeksvoorstellen. De netwerken in de agri-food en biotechnologie financierden sinds 2003 meer dan 960 transnationale onderzoeksprojecten. In Horizon Europe worden ERA-NETs vervangen door Partnerschappen. De netwerken blijven hun werk voortzetten in de Green ERA-Hub.

De Green ERA-Hub (GEH) Coordination and Support Action onder Horizon Europe (HEU), brengt alle relevante lopende en zelfvoorzienende netwerken; (o.m. ERA-Netten en European Joint Programme Cofund) in de Agri-food en biotechnolgie sector bijeen. De Hub vertegenwoordigt daarmee een groot deel van de nationale ministeries, financiers en onderzoeksinstituten uit Europa binnen deze thema’s. De netwerken verzorgen transnationale co-programmering van nationale onderzoeksprioriteiten en -financiering, het organiseren van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek, kennisvalorisatie- en science-policy dialogue activiteiten. De werkpakket leiders JZJ (Duitsland), WUR (Nederland), MIPAAF (Italië), AU (Denemarken), ANR (Frankrijk), BLE (Duitsland) en EV-ILVO (België) vormen het executive management team. Ministeries en research councils uit Europese landen zijn betrokken als funder in de verschillende netwerken van de GEH. Voor Nederland zijn dit het Ministerie van LNV, RVO en NWO. In diverse Calls van een aantal netwerken zijn expliciet private partners uitgenodigd voor consortia.

 

Het doel van de GEH is het behouden, benutten en versterken van de opgebouwde kennis, netwerken en middelen, en een brugfunctie te vervullen naar de start van de Partnerschappen onder Horizon Europe. Specifieke ambities zijn het ontwikkelen van een strategische roadmap, het versterken van de expertise in de thema’s, het organiseren van nieuwe calls voor proposals, en het behouden, delen en versterken van de kennis op het gebied van gezamenlijke transnationale onderzoeksprogrammering. Expliciet wil de GEH hiermee een bijdrage leveren aan de voorbereidingen van de HEUpartnerschappen.

 

WUR is binnen de GEH werkpakketleider bij het ontwikkelen van de Strategische Roadmap. Daarnaast is WR actief in de werkpakketten Knowledge transfer and best practices; Widening and outreach; Joint activities and capacity building, en Communication, dissemination and exploitation of the results. De GEH heeft een looptijd van 4 jaar.

Publicaties