Project

Kruidenrijk grasland, de groene motor

Als kruidenrijk grasland de basis kan worden voor een toekomstbestendige melkveehouderij, heeft dat grote voordelen voor biodiversiteit, landschap en klimaat. Dit project kijkt daarom interdisciplinair naar kruidenrijk grasland: vanuit ecologie, bodem en water, productie, melkveehouderij en keten. Door samenwerking in de Groene Cirkel Kaas & Bodemdaling worden een goede kennisdoorstroming en impact verwacht.