Project

Ontwerpen voor een gezondere pluimveehouderij

De komende jaren zijn nieuwe houderijsystemen voor pluimvee (leghennen én vleeskuikens) nodig die veel minder fijnstof uitstoten dan nu. Tegelijkertijd is de wens om dierenwelzijn en diergezondheid verder te verbeteren en het stalklimaat gezond te houden voor dier én mens. Dit project ontwerpt en ontwikkelt nieuwe principes en systemen, op basis van grondig onderzoek én praktijkkennis, op een interactieve manier.

Uitgelicht: mestschuifel en stofbadhuis

Lees meer over deze twee innovaties die voortkomen uit dit project en fijnstof én ammoniak bij de bron aanpakken.

Download de PDF

Klik op de visual om de PDF te downloaden
Klik op de visual om de PDF te downloaden

Integrale verduurzaming in de pluimveehouderij

De pluimveehouderij in Nederland staat voor de grote uitdaging om de emissies van fijnstof in tien jaar tijd te reduceren met 50 tot 70 procent, om de risico’s daarvan voor de gezondheid van omwonenden te verminderen. Tegelijkertijd is er de opgave van integrale verduurzaming, waarvan verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid, de arbeidsomstandigheden in stallen en de verbetering en versterking van de relaties met lokale omgeving een belangrijk en vitaal onderdeel zijn. Hoewel er verschillende beloftevolle maatregelen en technieken beschikbaar zijn om de fijnstof-emissies terug te dringen, is het niet eenvoudig om met dergelijke technieken hoge reducties te behalen zonder in te boeten op andere duurzaamheidsdoelstellingen.

Resultaat van dit project

Het programma bestrijkt vier jaar en richt zich op de pluimveesector, met als eerste focus de primaire legpluimveehouderij. Daarna volgen ook andere pluimveesectoren. Resultaat van dit programma:

  1. Minimaal drie systeemvernieuwingen op het niveau van de houderij met duidelijk perspectief op realisatie en adoptie in de markt
  2. Verschillende ontwerpprincipes die doorontwikkeld zijn tot toepassingen voor bestaande stallen
  3. Minimaal één coherent gebiedsontwerp waarin de moderne pluimveehouderij in harmonie met de omgeving kan produceren.

Systeemvernieuwingen

Er zijn systeemvernieuwingen nodig, waarin de houderij in haar omgeving op een structureel andere manier wordt vormgegeven: een herontwerp van het systeem en haar relaties. Dit programma is gericht op het interactief ontwerpen én mogelijk maken van pluimveehouderij die de risico’s voor de gezondheid van omwonenden door de emissies van fijnstof, endotoxinen en ammoniak aanzienlijk vermindert en tegelijkertijd een verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid realiseert. Het gaat daarbij niet alleen om technologische vernieuwing, maar ook om een structurele verbetering van de relaties en communicatie met de omgeving, vernieuwde wet- en regelgeving en handhaving/toepassing daarvan, en het scheppen van voorwaarden in de keten om investeringen terug te verdienen. Deze systeemvernieuwingen zijn gebaseerd op ontwerpprincipes die deels ook toepasbaar zullen zijn in bestaande stallen.

Gebiedsontwerp

Naast systeemvernieuwing op het schaalniveau van het houderijsysteem, kijkt dit project ook naar de mogelijkheden op het niveau van een gebied en de lokale gemeenschap, waarin pluimveehouderij een prominente rol speelt. Door ruimtelijk en in de keten naar kansen voor vernieuwing te kijken is vermoedelijk meer mogelijk dan via techniek alleen. Dit perspectief wordt samen met het gebiedsbureau Nederweert, Weert en Leudal vormgegeven in het deelproject ‘Gebiedsontwerp Midden Limburg’.

Publicaties