Project

Kennis over voedings-, veiligheids-, allergeniciteits- en duurzaamheidsaspecten van alternatieve eiwitbronnen

Dit project heeft als doel om een Horizon Europe onderzoeksvoorstel te ontwikkelen waarin lacunes in kennis zullen worden opgevuld met betrekking tot voedings-, veiligheids-, allergeniciteits- en duurzaamheidsaspecten van alternatieve eiwitbronnen en de verschuiving naar een gezond en duurzaam dieet. Hierbij worden vergelijkingen gemaakt tussen verschillende alternatieve en conventionele eiwitbronnen.

Ondanks de beschikbare informatie over milieu- en duurzaamheidsvoordelen van een verschuiving in het dieet naar alternatieve eiwitbronnen, is meer onderzoek nodig om een compleet overzicht te krijgen over de voedings-, veiligheids-, allergeniciteits- en duurzaamheidsaspecten van alternatieve eiwitbronnen. Dit project heeft als doel om een internationaal consortium op te richten en een onderzoeksvoorstel op te stellen dat ontbrekende kennis op de genoemde gebieden zal aanvullen, en deze in te dienen bij het betreffende Horizon Europe werkprogramma.

Het project zal zich richten op plantaardige, schimmel- en microbe-gebaseerde, aquatische, insect-gebaseerde eiwitbronnen en gekweekt vlees. Op voedings-, veiligheids-, allergeniciteits- en duurzaamheidsaspecten zullen deze bronnen onderling en met conventionele eiwitbronnen vergeleken worden. Data uit deze verschillende onderzoeksgebieden zal worden verzameld in een platform om resultaten publiek toegankelijk te maken en om geïntegreerde, multi-parameter analyses mogelijk te maken. Het onderzoek zal zich richten op het vinden van nieuwe oplossingen waardoor meer gebruik van alternatieve eiwitbronnen gemaakt zal gaan worden in (primaire) productie en voedselconsumptie in Europa en daarbuiten. Hierdoor zullen de onderzoeksresultaten bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, het stimuleren van circulariteit en duurzaamheid van het voedselsysteem, en het bevorderen van publieke gezondheid en welzijn door een gezonder voedingspatroon.

Er zal een multidisciplinair consortium opgericht worden met toonaangevende kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties, waarbij gedurende alle fases van het onderzoek interactie gezocht zal worden met uiteindelijke eindgebruikers van de ontwikkelde kennis en oplossingen door de hele waardeketen, van producenten tot consumenten en beleidsmakers.

Publicaties