Project

Resource bias: a study of choice in the data collection for Digital Twins

Vaak word gezegd dat data collectie slechts draait om het minen van een natuurlijke bron. Maar data liggen niet te wachten tot iemand ze komt ophalen. Data verzamelen vereist keuzes over de software die moet worden gebruikt, de hardware, het meetsysteem, de vorm die informatie krijgt (cijfers, text) etc. Hoe worden deze keuzes gemaakt?

Het doel van het project is om de verschillende keuze-makers te identificeren en de keuzes die zij maken om vorm te geven aan de databases waarop de Digital Twin is gebaseerd. Daarnaast willen we de mogelijke vooroordelen in die keuzes identificeren.

Het onderzoek bestaat uit bureau-onderzoek en interviews, en gaat uit van een sociaal-empirisch perspectief. Het bureau-onderzoek zal vooral gericht zijn op literatuur uit Science and Technology Studies, sociologie, en media theory en functioneert als de theoretische achtergrond van de interviews en de kritische analyse. Deze literatuur studie moet inzicht bieden in hoe de selectie van data-inputs waarop de digitale technologie is gebaseerd tot een vooroordeel kan leiden. Voor de interviews zullen we de projectleiders van de Digital Twins flagship projecten vragen en de mensen die werken aan de data collectie en databases van de twins. Het belangrijkste doel is een perspectief te krijgen op wie de mensen zijn die de keuzes maken en hoe zij hun keuzes maken over het verzamelen van data en het structureren van de Digital Twins. We geven speciaal aandacht aan de sociale aspecten waaraan de keuze-makers aandacht besteden wanneer zij data verzamelen.   

De conclusies van deze studie bieden een fundament aan de verdere ontwikkeling van de richtlijnen voor Verantwoord Onderzoek en Innovatie in het ontwerp van Digital Twins voor de agrifood sector en de levenswetenschappen, en materiaal voor een rapport en een mogelijk academisch artikel.

Publicaties