Project

Reversing declining soils mitigating climate innovation in peatland management

De uitdaging is: hoe kan veengrond worden gebruikt in een circulaire en klimaatneutrale maatschappij? Kunnen we het effect berekenen van oplossingen en klimaatverandering? De doelstelling is om strategieën en tools te ontwikkelen voor het gebruik van veengronden in circulaire agri&food systemen, met efficiënt gebruik van water en nutriënten en beperking van broeikasgasemissies en koolstofverliezen. Een toolbox wordt opgeleverd met mogelijkheden en oplossingen maar ook modellen om oplossingen door te rekenen ente evalueren die ten dienste staan aan de implementatie van de technieken in de praktijk.

Dat kunnen technische oplossingen zijn, maar ook een verandering van het landgebruik. Het project wordt gecombineerd en levert aan NWO/NWA project LOSS (Living on Soft Soils), het NOBV project (Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden), EJP SOIL INSURE, Regiodeal bodemdaling Groene Harten diverse andere veenprojecten om de kennis te gebruiken en verder te verdiepen. Dit project zal de WUR-brede kennis over veengronden vergroten en nieuw onderzoek initiƫren. Hiertoe wordt een Veenteam gevormd met expertise vanuit de diverse kennis instututen en leerstoelen.

Publicaties