Project

Risico selectie HPAi op LPAi bedrijven

Een model opgestellen waarmee het risico op een HPAI-uitbraak na het ontstaan van een HPAI-variant kan worden ingeschat, en er wordt een bemonsteringsprotocol ontwikkeld om ontstaan van HPAI-varianten vroeg te detecteren op LPAI H5/H7-geïnfecteerde bedrijven.

Vogelgriepuitbraken hebben grote impact op dierenwelzijn, veroorzaken economische schade, en kunnen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Vogelgriepvirussen zijn van nature aanwezig in wilde vogels en kunnen worden overgedragen op pluimvee. Laag pathogene (LPAI) virussen veroorzaken geen of milde ziekte in pluimvee, maar H5/H7-subtype virussen kunnen muteren tot hoog pathogene (HPAI) virussen die zeer ziekteverwekkend zijn. Vanwege het risico op mutatie waren LPAI H5/H7 virussen ook bestrijdingplichtig en werden geïnfecteerde bedrijven geruimd, maar dit is veranderd door nieuwe EU-wetgeving in 2021. Doordat het nu mogelijk wordt om LPAI-geïnfecteerde bedrijven te laten “uitzieken”, is het van groot belang om het risico op ontstaan van HPAI-virus goed te kunnen inschatten.   

Het is niet bekend welke factoren een rol spelen bij de selectie van HPAI-virussen en of deze in alle pluimveesoorten kunnen ontstaan. Er is (zover bekend) nog nooit een HPAI-virus ontstaan in wilde vogels, dat zich heeft verspreid in de wilde vogelpopulatie. Een eerdere dierstudie door WBVR liet zien dat HPAI-virussen snel geselecteerd worden in kippen, maar niet in smienten (wilde eendensoort). Deze voorlopige resultaten laten zien dat selectie van HPAI-virus dus mogelijk afhankelijk is van de diersoort.

In dit project onderzoeken we de selectie van HPAI-virussen in verschillende pluimveesoorten. We verzamelen gegevens over het ontstaan van HPAI-virussen wereldwijd, en er wordt een dierproef uitgevoerd om te onderzoeken of HPAI-virussen ook (snel) geselecteerd worden in kalkoenen en vleeseenden. Daarnaast wordt onderzocht of antistoffen tegen het LPAI-virus een rol spelen bij de selectie van HPAI-virus. Met deze kennis wordt een model opgesteld waarmee het risico op het ontstaan van een HPAI-uitbraak kan worden ingeschat op een LPAI-geïnfecteerd bedrijf. Daarbij wordt ook een bemonsteringsprotocol opgesteld om selectie van HPAI-varianten op LPAI-geïnfecteerde pluimveebedrijven te monitoren. Deze tools kunnen beleidsbeslissingen omtrent wel of niet ruimen van een bedrijf ondersteunen en daarmee HPAI-uitbraken in de pluimveesector voorkomen.  

Publicaties