Project

Slow is the new Grower (SloGro)

De retailmarkt in Nederland switcht naar Beter leven keurmerk 1 ster (BLk 1 ster) vleeskuikens. Binnen de pijlers van duurzaamheid is naar Ethics (dierenwelzijn) extra aandacht voor de andere twee E's (Economy & Environment) nodig om bij te dragen aan een integraal duurzaam vleeskuikenhouderijstysteem. Zeker nu meer dan 50% van de vleeskuikenbedrijven overstapt naar het BLk 1 ster concept.

De retailmarkt in Nederland switcht naar Beter leven keurmerk 1 ster (BLk 1 ster) vleeskuikens. Binnen de pijlers van duurzaamheid is naar Ethics (dierenwelzijn) extra aandacht voor de andere twee E's (Economy & Environment) nodig om bij te dragen aan een integraal duurzaam vleeskuikenhouderijstysteem. Zeker nu meer dan 50% van de vleeskuikenbedrijven overstapt naar het BLk 1 ster concept. Daarom wordt binnen dit project gefocust op resource-efficientie (voer en energie) en vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen (NH 3, P, fijnstof, geur).

Het doel van dit project is om een extra stap te zetten richting een verdere integrale verduurzaming van het Beter Leven keurmerk 1 ster vleeskuikenproductiesysteem. Binnen het project wordt integraal onderzoek gedaan naar de behoeften van deze trager groeiende kuikens op het gebied van diergedrag, diergezondheid, milieu en huisvesting. Dit zal resulteren in de productie van pluimveevlees waarbij de vleeskuikens onder optimale omstandigheden geboren en gehouden worden, waarbij het vinden van de juiste balans voor integrale duurzaamheid op basis van  de 3 E's: Ethics, Economy & Environment erg belangrijk is. Binnen het project zijn de zes principes van de zienswijze Dierwaardige Veehouderij van de RDA het uitgangspunt.

Publicaties