Project

Stand van zaken passieve visserij windparken op zee

De komende jaren zal het aantal windparken op de Noordzee sterk toenemen, waardoor er minder ruimte overblijft voor de Nederlandse visserij. In het Noordzeeakkoord wordt daarom gezocht naar mogelijkheden van medegebruik door vissers bij de nieuw aan te leggen windparken. De voor Nederlandse visserij belangrijke sleepnetvisserij is momenteel niet toegestaan in de bestaande windparken, en de vraag is of dit in de nieuwe parken mogelijk zal zijn. 

Alternatieve, of passieve vormen omvatten verschillende visserijtechnieken, zowel op de Noordzee als internationaal. Een brede inventarisatie/ordening van beschikbare kennis ontbreekt op dit moment. Daarnaast is een inventarisatie van geïnteresseerde vissers (o.a. uit het pps-project ‘Vissen met de Wind’) en plan van aanpak voor de vervolgstap wenselijk.

De komende jaren zal het aantal windparken op de Noordzee sterk toenemen, waardoor er minder ruimte overblijft voor de Nederlandse visserij. In het Noordzeeakkoord wordt daarom gezocht naar mogelijkheden van medegebruik door vissers bij de nieuw aan te leggen windparken. De voor Nederlandse visserij belangrijke sleepnetvisserij is momenteel niet toegestaan in de bestaande windparken, en de vraag is of dit in de nieuwe parken mogelijk zal zijn. In dit project bundelen we de bestaande kennis van de mogelijke alternatieve vormen van visserij in windparken door middel van consultaties, interviews en desk studies.

Deze alternatieve, of passieve vormen omvatten verschillende visserijtechnieken, zowel op de Noordzee als internationaal. Het doel van dit project is daarom een uitgebreide bundeling en inventarisatie van bestaande kennis te maken voor passieve visserij in relatie tot wind op zee, met een focus op de beleidsmatige-, visserijtechnische-, economische-, veiligheids- en ecologische kansen en knelpunten van de verschillende vistuigen. Ook een verkenning van mogelijke ‘out of the box’ toepassingen van passieve visserij in windparken maakt onderdeel uit van dit project. 

Publicaties