Project

Verbetering van voedselsystemen in minder bedeelde plattelandsgebieden van Oost-Afrika

Dit project richt zich op de transitie van voedselsystemen in plattelandsgebieden van Oost Afrika, waar kwetsbare bevolkingsgroepen het meest getroffen wordt door wereldwijde veranderingsprocessen en waar het bereiken van voedsel-en waterzekerheid een prioriteit vormen in het verbeteren van lokaal levensonderhoud.

Samenvatting

Een sterk groeiende bevolking en economie in Oost-Afrika leiden tot versnelde verstedelijking. Huidige voedselsystemen in de vruchtbare hooglanden van Oost-Afrika zullen verder intensiveren om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen. Maar in toenemende mate zullen de urbane gebieden voor hun voedselvoorziening afhankelijk worden van plattelandsgebieden die nu reeds moeite hebben hun eigen bevolking te voeden en een bestaanszekerheid te bieden.

Aan de hand van case-studiegebieden in Oeganda en Ethiopië wordt in dit project onderzocht hoe bestaande voedselsystemen in deze plattelandsgebieden kunnen worden verbeterd zodat ze voldoende voedsel produceren voor een gezond dieet, en een bestaanszekerheid en werkgelegenheid kunnen bieden voor de lokale bevolking. Deze doelen moeten worden behaald tegen de achtergrond van klimaatveranderingsprocessen, sterke bevolkingsgroei en migratie.

Het case-studiegebied in noordwestelijk Oeganda, het district Arua, biedt onderdak aan vluchtelingen die ongeveer 25% van de totale bevolking uitmaken. De huidige voedselhulp voor deze vluchtelingen wordt afgebouwd ten gunste van financiële hulp waardoor deze bevolkingsgroep voor haar voedsel afhankelijk wordt van eigen geproduceerd voedsel en/of de markt. Het huidige landbouwsysteem dat voornamelijk gericht is op de zelfvoorziening van de lokale bevolking zal hierdoor sterk worden beïnvloed. Aan de hand van een scenario-analyse waarin verschillende transitiepaden worden beschreven zullen mogelijkheden worden geschetst om de lokale voedselvoorziening te verbeteren en eventuele consequenties en tradeoffs duidelijk worden gemaakt.

Eind 2019 heeft een verkenningsmissie plaatsgevonden naar een ander case-studiegebied in het noorden van Ethiopië, in de buurt van Bahir Dar. Het voedselsysteem van twee districten is beschreven en verkend, één met een goede verbinding naar Bahir Dar, gunstige klimaatomstandigheden en vruchtbare bodems, en één met een slechtere verbinding, ongunstige klimaatomstandigheden en minder vruchtbare bodems. Begin 2020 zal worden besloten welke aangrijpingspunten de voedselsystemen in beide districten bieden voor nader onderzoek.

Publicaties