Wettelijke Onderzoekstaken (WOT)

Wageningen University & Research voert WOT-onderzoek uit, dat voortvloeit uit de verplichtingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op basis van nationale en internationale wet- en regelgeving.

LNV, de Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn de gebruikers van de onderzoeksresultaten.