Economische informatievoorziening

(WOT-06) - In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzamelt en ontsluit het Centrum voor Economische Informatievoorziening primaire data en statistieken over de economische- en duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse land- en tuinbouw, visserij en bosbeheer.

De gegevens worden in één geïntegreerd datasysteem verwerkt, het Bedrijven-Informatienet, dat is ingericht op integrale monitoring van financieel-economische en duurzaamheidsaspecten van primaire bedrijven in de land- en tuinbouw, de visserij en het bosbeheer.

Op deze manier kan een geïntegreerde afweging worden gemaakt van beleidsmaatregelen voor zowel economische als milieu-, natuur- en diergezondheideffecten. De wettelijke verplichtingen komen voort uit de behoefte om de ontwikkelingen op belangrijke onderdelen van het beleidsterrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit continu te bewaken zodat tijdig ingegrepen kan worden bij afwijkingen t.o.v. de gewenste situatie.

Projecten: