Genetische bronnen

(WOT-03) - De genetische diversiteit neemt wereldwijd af als gevolg van bevolkingsdruk, habitatdestructie en specialisatie en uniformering binnen de landbouw. Dit vormt een belangrijke bedreiging voor de toekomstige wereldvoedselvoorziening, beperkt de mogelijkheden voor verduurzaming van de landbouwproductie en betekent een verarming van het landschap.

Daarom zijn er (in Nederland, maar ook in andere landen) nationale programma’s die gericht zijn op het behoud en het duurzame gebruik van genetische bronnen. Ook zijn er genen-banken opgericht om deze genetische diversiteit zoveel mogelijk te behouden.

Link