Projecten

Het CEI heeft als onafhankelijke instantie de taak om een objectieve en zorgvuldige verzameling, beheer en gebruik van deze gegevens ten behoeve van het publieke belang te waarborgen, en de Europese Commissie jaarlijks te voorzien van de hierop gebaseerde wettelijk verplichte informatie.

De CEI projecten zijn ingedeeld in drie categorie├źn:

  1. Primaire Dataverzameling: Het verzamelen van data vanaf de bron.
  2. Secundaire Dataverzameling: Het ontwikkelen van statistieken op basis van vastgelegde gegevens via de primaire dataverzameling in combinatie met basisgegevens die voor een belangrijk deel al elders vastgelegd zijn.
  3. Beschikbaarstelling: Het beschikbaar stellen van de gegevens ten behoeve van wettelijke taken, onderzoek en beleid.

zie Kennis on line voor een verdere beschrijving van de afzonderlijke projecten.