CGN expertise en advies dierlijke genetische bronnen

Expertise en advies dierlijke bronnen

Nederlandse landbouwhuisdierrassen produceren voedsel (melk, vlees, eieren) en leveren diensten. Zo worden heideschapen ingezet voor natuurbeheer en helpt de herdershond bijvoorbeeld bij het scheperen van een schaapskudde. Van de van oorsprong Nederlandse rassen is 90 procent zeldzaam.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) adviseert rasorganisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de Nederlandse overheid over behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit binnen landbouwhuisdierrassen.

De diversiteit aan dierrassen is uniek levend cultureel erfgoed en waard om te behouden
Sipke Joost Hiemstra - Hoofd dierlijke genetische bronnen CGN

Duurzame fokprogramma’s

CGN adviseert rasorganisaties over de ontwikkeling van duurzame fokprogramma’s en het behoud van voldoende diversiteit binnen het ras. CGN voert populatieanalyses uit met behulp van de beschikbare stamboom- of DNA-gegevens. Op basis van deze analyses kunnen fokkerijorganisaties hun fokprogramma’s verder ontwikkelen en kan CGN dieren selecteren voor de genenbank. Rasorganisaties kunnen contact opnemen met ons voor advies.

Kennisoverdracht naar rasverenigingen via lezingen, themadagen en online webinars zoals over Inteelt.

Beleid en regelgeving

CGN geeft beleidsadviezen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en aan internationale organisaties zoals de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties en de Europese Commissie. CGN heeft samenwerkingen met collega’s in Europese netwerken, in Nederland met maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en met het fokkerijbedrijfsleven.

Cryoconservering en reproductie

Om de kwaliteit van het genenbankmateriaal te waarborgen zijn betrouwbare invriesmethoden en protocollen nodig. CGN ontwikkelt en verbetert methoden voor cryoconservering van sperma, embryo’s en eicellen van diverse diersoorten. Daarnaast onderzoeken we het bevruchtend vermogen van ingevroren materiaal om invriesmethoden te valideren.

Raskenmerken en genetische variatie

Met DNA-onderzoek analyseert CGN de genetische diversiteit binnen rassen en genenbankcollecties. Zo brengen we de genetische eigenschappen van de rassen en de totale genetische variatie binnen rassen en diersoorten in kaart.