<![CDATA[ RSS WOT Natuur en Milieu ]]> <![CDATA[ Focus op korte termijn hindert transitie landelijk gebied ]]> Thu, 23 May 2024 09:44:00 GMT <![CDATA[ In 2023 infectieziekte belangrijkste doodsoorzaak gestrande bruinvissen ]]> Wed, 15 May 2024 13:29:00 GMT <![CDATA[ Hoe kunnen gemeenten met groen bijdragen aan gezondheidspreventie? ]]> Thu, 04 Apr 2024 14:52:00 GMT <![CDATA[ Tekorten voor afronding Natuurnetwerk Nederland voorzien ]]> Mon, 11 Mar 2024 15:06:00 GMT <![CDATA[ Effectiviteit natuurherstelmaatregelen ]]> Thu, 29 Feb 2024 11:31:00 GMT <![CDATA[ Een effectiever Nationaal Programma Landelijk Gebied vergt prioritering door rijk en provincies ]]> Sun, 25 Feb 2024 23:01:00 GMT <![CDATA[ Veilige uitwisseling tussen otterpopulaties van belang voor duurzaam behoud ]]> Tue, 13 Feb 2024 15:46:00 GMT <![CDATA[ Landschappelijke bodemkaart biedt basis voor ‘water en bodem sturend’ ]]> Thu, 25 Jan 2024 11:10:00 GMT <![CDATA[ Nieuwe Uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur en Milieu ]]> Fri, 19 Jan 2024 11:30:00 GMT <![CDATA[ Verkenning leren en evalueren transitie landelijk gebied ]]> Thu, 18 Jan 2024 15:25:00 GMT <![CDATA[ Tien lessen uit tien jaar Natuurpact ]]> Mon, 04 Dec 2023 11:34:00 GMT <![CDATA[ Hoe natuur en landbouw twee gescheiden werelden werden ]]> Thu, 16 Nov 2023 14:51:00 GMT <![CDATA[ Toekomstbestendig kiezen voor natuur en landbouw in het landelijk gebied ]]> Thu, 16 Nov 2023 08:42:00 GMT <![CDATA[ Populatie gewone zeehonden daalt derde jaar op rij ]]> Wed, 01 Nov 2023 12:20:00 GMT <![CDATA[ Provinciaal beleid voor natuur en economie komt nog niet van de grond ]]> Thu, 12 Oct 2023 07:48:00 GMT <![CDATA[ Actuele kaarten grondwaterspiegel-diepte Flevoland beschikbaar ]]> Thu, 21 Sep 2023 09:10:00 GMT <![CDATA[ Provinciaal beleid voor natuur buiten Natuurnetwerk Nederland verhoogt biodiversiteit ]]> Wed, 26 Jul 2023 12:16:00 GMT <![CDATA[ Beleidsintegratie in de praktijk niet altijd efficiënt ]]> Tue, 25 Jul 2023 12:43:00 GMT <![CDATA[ Citizen science van groot belang voor kennis over de natuur ]]> Mon, 24 Jul 2023 07:47:00 GMT <![CDATA[ Regionale verschillen landbouw inzetten voor verbinden landbouw en natuur ]]> Wed, 12 Jul 2023 10:00:00 GMT <![CDATA[ Onderzoek bevestigt aanhoudende groei van grijze zeehonden in de Waddenzee ]]> Thu, 06 Jul 2023 08:46:00 GMT <![CDATA[ Natuurbeleid vraagt een andere aanpak dan eerder voorzien ]]> Wed, 05 Jul 2023 12:32:00 GMT <![CDATA[ Waar zit het veen? Een nieuwe bodemkaart voor Vijfheerenlanden ]]> Wed, 07 Jun 2023 10:15:00 GMT <![CDATA[ Sociale impact van landbouw-transitie op boeren onderzocht ]]> Thu, 25 May 2023 07:45:00 GMT <![CDATA[ Vee verlaagt weerbaarheid kwelders tegen zeespiegelstijging ]]> Mon, 15 May 2023 14:02:00 GMT