Onderzoek aan zoet oppervlaktewater

Het onderzoek bij de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer richt zich op de fysische, chemische en biologische processen in aquatische ecosystemen.

Het onderzoek is multidisciplinair (milieutechniek, milieuchemie en aquatische ecologie) en varieert van laboratoriumexperimenten (gedetailleerde proces studies) tot veldonderzoek aan ecosystemen. De multidisciplinaire expertise van het team komt samen in de ontwikkeling van geïntegreerde modellen voor het ecosysteem en de kwaliteit van het water management. Het onderzoek aanpak is dus kwantitatief, met een sterke nadruk op state-of-the-art statistische en modelleringstechnieken. Drie belangrijkste gebieden van onderzoek zijn:

  • De effecten van biota op het transport en het lot van microverontreinigingen en voedingsstoffen
  • De effecten van stoffen op het functioneren en de biodiversiteit van natuurlijke aquatische gemeenschappen
  • Het geven tussen fysieke dynamiek (stromen voorwaarden, turbulentie) en biota in aquatische systemen

Afgezien van dit werk aan zoetwater en marine ecosystemen bestuderen we ook kantelpunten in veel andere systemen, variërend van terrestrische ecologische systemen tot medische toepassingen. Zie de SparcS website voor meer informatie.