Bodemgeografie en Landschap

De leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap draagt bij aan duurzaam bodembeheer in landschappelijke context.

Leerstoelhouder

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University & Research is voornamelijk Engelstalig. Daarom is alle informatie over de leerstoelgroep SGL in het Engels beschikbaar:

Ga naar Soil Geography and Landscape Group